Aleksandra Nawrocka jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. W koszalińskiej szkole muzycznej uczyła się gry na perkusji w klasie mgr Łukasza Lewczaka. Spośród szerokiego wachlarza instrumentów perkusyjnych Aleksandra Nawrocka szczególny talent przejawia w grze na marimbie oraz wibrafonie. Na przestrzeni lat pracy na instrumentach perkusyjnych Aleksandra Nawrocka wykształciła w sobie swój indywidualny styl przejawiający się w subtelnej wrażliwości w grze, dbałości o estetykę dźwięku, a także dużej swobodzie w wykonawstwie technicznym. Na szczególną uwagę zasługuje jej niezwykła swoboda posługiwania się techniką czteropałkową w grze na wibrafonie. Umiejętności uczennicy w grze na perkusji wielokrotnie zauważone zostały przez jurorów na międzynarodowych konkursach perkusyjnych, w których to Aleksandra Nawrocka brała udział. Spośród najważniejszych sukcesów uczennicy wymienić należy takie prestiżowe osiągnięcia jak: II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym CEA, II nagroda na XV Zachodniopomorskim Konkursie Perkusyjnym „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”, I nagroda na XIV Międzynarodowym Konkursie Wibrafonowym w Opolu, który odbył się w ramach 25 edycji Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego DRUM FEST w dniach 15-16.10.2016 r., I nagrodę w grze na kotłach i II nagrodę w grze na wibrafonie na XIV Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym w ramach „Włoskich Dni Perkusji” w Pescarze (Włochy).

Aleksandra Nawrocka jest również dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne oraz stypendystką Prezydenta Miasta Koszalina i Burmistrza Bobolic.</p.

Copyright © LCP Corentin Investments

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin